برگشت به صفحه اول مرکز تبلیغات >> تبلیغ در سایت آفتابگردان
در ادامه، لیست انواع تبلیغ و هزینه هر یک در سایت اصلی آفتابگردان را مشاهده می‌کنید:
نام پلان نحوه نمایش مکان نوع ابعاد مدت نمایش هزینه سفارش
AP1 رندوم
از بین 3 بنر
تمام صفحات اصلی
بالا - سمت چپ
گرافیکی 230 در 140 یک ماه 130,000 تومان سفارش
AP12 ثابت تمام صفحات اصلی
بالا - سمت چپ
گرافیکی 230 در 140 یک ماه 370,000 تومان سفارش
AP2 ثابت صفحه اول
وسط - بالا
گرافیکی 468 در 60 یک ماه 270,000 تومان سفارش
AP3 ثابت
صفحه اول
بلاک سمت راست
گرافیکی 120 در 60 یک ماه 90,000 تومان سفارش
AP4 ثابت
صفحه اول
بلاک سمت راست
متنی 120 در 60 یک ماه 95,000 تومان سفارش
AP5 رندوم
از بین 3 بنر
بالای انجمن‌ها گرافیکی 468 در 60 یک ماه 120,000 تومان سفارش
تصویری از آفتابگردان و محل قرارگیری بنرها در زیر مشخص است: