برگشت به صفحه اول مرکز تبلیغات >> تبلیغ در سایت پروژه تستا
در ادامه، لیست انواع تبلیغ و هزینه هر یک در سایت پروژه تستا را مشاهده می‌کنید:
نام پلان نحوه نمایش مکان نوع ابعاد مدت نمایش هزینه سفارش
TP1 رندوم
از بین 3 بنر
تمامی صفحات بانک آزمون
بالا - سمت چپ
گرافیکی 230 در 140 یک ماه 15 هزار تومان سفارش
TP2 ثابت تمامی صفحات بانک آزمون
بلاک سمت راست
گرافیکی 120 در 60 یک ماه 10 هزار تومان سفارش
TP3 ثابت تمامی صفحات بانک آزمون
بلاک سمت راست
متنی 120 در 60 یک ماه 5 هزار تومان سفارش
TP4 رندوم
از بین 3 بنر
صفحه اول بخش
آزمون‌های تقویتی و
دموی تستا
گرافیکی 468 در 60 یک ماه 15 هزار تومان سفارش
تصویری از سایت تستا و محل قرارگیری بنرها در زیر مشخص است: