برگشت به صفحه اول مرکز تبلیغات >> تبلیغ در سایت youRL.ir
در ادامه، لیست انواع تبلیغ و هزینه هر یک در سایت youRL.ir را مشاهده می‌کنید:
نام پلان نحوه نمایش مکان نوع ابعاد مدت نمایش هزینه سفارش
YP1 ثابت صفحه اصلی youRL.ir
سمت راست
گرافیکی 120 در 60 یک ماه 15 هزار تومان سفارش
تصویری از سایت youRL.ir و محل قرارگیری بنرها در زیر مشخص است: